Kontakte

Kontakte heeft twee doelstellingen: aan de ene kant willen we de rijke klankwereld van de hedendaagse “klassieke” muziek via Radio Scorpio bij een groter publiek brengen; aan de andere kant willen we de relatie blootleggen tussen deze muziek en experimentele genres uit de “populaire” muziek, om zo duidelijk te maken dat kloof tussen beide anno 2011 niet meer vol te houden is op puur muzikaal vlak, maar hoe langer hoe meer een sociologische kwestie is.

 

Of met andere woorden: Kontakte wil op twee manieren “contact” leggen: contact tussen de luisteraar van Radio Scorpio en de hedendaagse kunstmuziek én contact tussen de hedendaagse kunstmuziek en experimentele genres uit de populaire muziek.

 

Om die punten van contact te ontdekken, diepen we iedere week één thema uit waaruit gemeenschappelijke kenmerken en wederzijdse beïnvloeding naar voren komen. Die thema’s kunnen gaan van heel specifieke compositietechnieken, over bepaalde componisten of bands, tot heel concrete zaken, zoals bepaalde emoties of instrumenten.