Instaptoets als alternatief voor maatschappelijke oriëntatie

Goed nieuws voor nieuwkomers uit Antwerpen, Brussel en Gent. Kandidaat burgers die doelen op een langdurig verblijf in België mogen er sinds begin dit jaar een instaptoets afleggen. De instaptoets is een geldig alternatief voor de cursus maatschappelijke oriëntatie die deel uitmaakt van een verplicht inburgeringtraject voor niet–EU leden. Een overbodige investering van 60 uur voor nieuwkomers die hun weg reeds kennen in ons klein, maar daarom niet minder complex, belgenlandje. De universiteit van Antwerpen kreeg daarom de vraag om een objectief instrument te ontwikkelen waarmee we de kennis, vaardigheden en het waardebesef van deze inburgeraars kunnen testen. De redactie van Scoops vraag zich af of zo’n instaptoets een mogelijkheid is voor de Leuvense onthaalbureaus, en legde haar oor te luisteren bij Jan Scheers, coördinator van het team intake en werving bij het Brussels Onthaalbureau.