Cultuurdebat

 

Erfgoed, amateurkunsten, vorming, vrije tijd, kunsten. Je hebt – van dichtbij of van ver – te maken met cultuur in Leuven? Je wil weten hoe serieus de politici hun (toekomstig) cultuurbeleid nemen?
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de Leuvense cultuurraad op maandag 17 september een stevig debat met de verschillende politieke partijen in OPEK. Er werd aandacht besteed aan vijf onderwerpen :

• Ruimte & Infrastructuur
• Budget & Ondersteuning kleine initiatieven
• Participatie
• Toekomstige rol van de stad in het lokaal cultuurbeleid
• Diversiteit

Radio Scorpio was er bij. We hebben het hele debat opgenomen en we zenden het integraal uit op zaterdag 22 (14h00-16h20) en zondag 23 september (10h00-12h20).