artikel over Scorpio in Knack-Weekend

Beste medewerker, hier vind je het volledige artikel over Radio Scorpio, zoals verschenen in de Knack Weekend van 19 juni 2013. Op dit artikel berusten de traditionele auteursrechten: dit artikel mag niet gekopieerd en verspreid worden, en dient enkel voor eigen gebruik. Misbruik hierop kan leiden tot sancties (betalen boete en uitsluiting van de vereniging).

link artikel "Radio zonder ruis" (pdf)