Taalontwikkeling bij meertalige kindjes


Uit gegevens van Kind & Gezin blijkt dat bij ongeveer 1 op de 5 kinderen, geboren in Vlaanderen, de thuistaal niet het Nederlands is. Het Centrum voor Taal & Onderwijs onderzocht hierop hoe taalontwikkeling bij jonge meertalige kindjes het best wordt gestimuleerd, én naar hoe hun ouders het best worden ondersteund en geadviseerd bij de talige opvoeding van hun kroost. Dit alles gebeurde onder het superviserende oog van Machteld Verhelst, die we daarom ook even opbelden!