BITCHES BREW 16.01.2021 20-22u. SPIRITUAL JAZZ

In het begin was het geluid, het geluid als logos. Voor de sufi’s, de mystici van de islam, is dit de kern van alles: de wereld werd geschapen als geluid. Veel culturen van deze wereld hebben sagen en mythen waarin de wereld haar oorsprong heeft un geluid, van de Azteken tot de Eskimo’s, van de Perzen tot de Indiërs. In Egypte was het Sun Ra, de ‘zingende zon’, die dewereld schiep met zijn ‘schreeuw van licht’. Toen Kakua, een ascetische zen-monnik terugkwam uit China, vroeg de Japanse keizer hem over de wijsheid die hij uit China mee teruggebracht had. Kakua nam zijn shakuhachi-fluit en speelde een melodie, boog beleefd en wandelde weg. Vanaf dat moment was de keizer verlicht. In Tolkien’s Silmarillion speelt geluid een oorspronkelijke scheppende rol. Toen de oervader Illuvatar de plaats bepaalde voor de Ainur, de elfen en de voorvaderen van de mensheid sprak hij: ‘Dit is jullie muziek. Maak uit het thema dat ik jullie geopenbaard heb, in harmonie met elkaar, Grote Muziek.’

Vanavond hemelse muziek van John en Alice Coltrane, John McLaughlin’s Shakti, Don Cherry, Matthew Halsall & the Gondwana Orchestra en Alex Cline’s Flower Garland Orchestra.

Meer lezen : Joachin Ernst Behrend, ‘Nada Brahma – De Wereld is Geluid, een speurtocht door muziek, wording en bewustzijn.’, East-West Publications, Den Haag, 1988.